Tanto Ripost

Tanto Ripost är ett snabbt, enkelt och flexibelt verktyg för uppslag i tvåspråkiga ordlistor. Verktyget är fritt tillgängligt och kan hämtas direkt från den här webbplatsen. Du gör en sökning genom att markera den text du vill söka efter i redigeringsprogrammet, kopiera texten till Urklipp med Ctrl+C och sedan utföra sökningen med det globala snabbkommandot Ctrl+Blanksteg. Programmet finns endast för operativsystemet Microsoft Windows.

Ripost är mycket flexibelt och stöder ett stort antal ordlisteformat, från enkla tabbseparerade textfiler med två kolumner till avancerade format som TBX och exporterade TMX-filer, och till och med Microsoft SQL-databaser som finns på en fjärrserver. Programmet kan utökas med tilläggsmoduler, eller uppslagsmotorer och kan därigenom söka i vilket format som helst. Mer information om de format som Ripost stöder finns i avsnittet filformat. Ripost hanterar samtidiga sökningar i ett godtyckligt antal ordlistor.

ripostdump

Illustrationen ovan visar gränssnittet efter en sökning i Windows 7-ordlistorna efter large. Träffarna visas under Sök efter, med detaljerad information till höger i fönstren Detaljer och Formaterat.. Långa träffar i listan kan expanderas med plusknappen till vänster om träffen. De ordlistor som finns i det öppna aggregatet visas i fönstret Ordlistor längst till vänster.

Resultatlistan

Resultaten av en sökning i ordlistorna i det aktiva aggregatet visas i resultatlistan i huvudfönstret. Den första och andra kolumnen i resultatlistan visar käll- och målsträngen, och de följande två kolumnerna visar namnet på den ordlista där träffen fanns, och «avståndet» mellan träffen och söksträngen. Avståndet mellan två strängar är ett mått på hur lika strängarna är, ungefär som procentuella matchningar i översättningsminnen som SDL Trados. Avståndet 0 (noll) betyder att strängarna är identiska. Knappen med plustecknet + till vänster om träffen används för att expandera långa träffar.

Ordlistor

ripostaggregatesFönstret Ordlistor i huvudfönstret visar vilka ordlistor som finns i det aktuella aggregatet. Ordningen mellan ordlistorna i listan är signifikant, och ordlistor högre upp i listan har högre prioritet än ordlistor längre ned i listan. Du kan lägga till, ta bort, redigera eller flytta en ordlista uppåt eller nedåt i listan med verktygsfältet direkt ovanför listan.

Med knappen Inaktivera längst till höger i verktygsfältet kan du stänga av en ordlista tillfälligt, om du vill söka efter termer som finns i alla ordlistor utom just den markerade. Ordlistan tas inte bort ur aggregatet, utan är bara inaktiverad så länge som knappen Inaktivera är intryckt. Om fönstret Ordlistor är dolt kan du visa fönstret med kommandot OrdlistorVisa-menyn.

Detaljer

Fönstret Detaljer i huvudfönstret visar ytterligare information om den markerade träffen i listan. Ordlistorna kan innehålla många fler fält eller kolumner än bara käll- och måltext, och informationen i övriga kolumner visas här. Om ordlistan inte innehåller fältnamn på den översta raden används genererade kolumnnamn som C1, C2, C3, C4 och så vidare. Du kan själv ange om den första raden i en textordlista innehåller fältnamn genom att använda dialogrutan Egenskaper för den aktuella ordlistan.

Om du inte kan se fönstret Detaljer beror det antagligen på att fönstret är dolt. Du visar fönstret med kommandot DetaljerVisa-menyn.

Formaterat

ripostformattedI det här fönstret visas käll- och målsträngarna i ett av flera möjliga textformat, till exempel HTML eller RTF. Välj ett format i listrutan högst upp i fönstret. Alternativet Auto ger i de flesta fall goda resultat, men i vissa fall kan du behöva experimentera lite med inställningarna.

Om fönstret Formaterat är dolt kan du visa det med kommandot FormateratVisa-menyn.


Se även

  • Mer information om att filtrera bort träffar med filer finns i Använda filter
  • Om du vill läsa mer om de olika filformat som Ripost stöder, kan du läsa avsnittet Filformat.
  • Mer information om att spara och öppna flera ordlistor på samma gång finns i avsnittet Aggregat.

Pris

Tanto Ripost har ett pris som är lika konkurrenskraftigt som användarvänligt: 0 SEK. Det är alltså gratis.

Hämta och installera

Tanto Ripost finns tillgängligt utan kostnad och kan hämtas från den här webbplatsen. Installera programmet genom att hämta ZIP-filen med länken nedan, zippa upp arkivet i valfri mapp och kör installationsprogrammet setup.exe. Avinstallera programmet med sedvanligt kommando på Kontrollpanelen.

Historik

1.0.001 2001-07-15 Första versionen
1.5.039 2009-04-24 Första publika versionen, SVN-revision 43. Delningsfel vid indexering av öppen ordlista åtgärdat.
1.5.042 2009-12-03 Flera problem med Importguiden åtgärdade.
1.5.045 2010-01-26 Introducerade automatiska uppdateringar.
1.6.153 2010-08-02 Ersatte dialogrutan Detaljer med verktygsfönster.
1.6.171 2012-05-14 Ändrade idle time-bearbetning så att basklassen anropas varje runda.
1.6.176 2013-06-26 Diverse buggfixar, enklare syntax för filter.
1.6.177 2014-04-01 Plugin för direkta sökningar på Microsoft Language Portal.