Translitteration

Translitteration innebär att tecknen i ett alfabet översätts, eller translittereras till ett annat alfabet. Det är alltså inte samma sak som översättning, som innebär att ordens och meningarnas betydelse översätts från ett språk till ett annat. Translitterering används ofta när man behöver ta reda på hur ett namn på en person eller en plats ska skrivas med tecken från ett annat alfabet. En del språk, till exempel serbiska, använder två eller flera alfabet samtidigt, och språknormen måste då innehålla en mekanism för att överföra tecken från ett skriftsystem till ett annat.

Grekiska

Modern grekiska translittereras på ett annat sätt än klassisk grekiska, vilket kan ställa till problem. De första systemen för translitterering mellan grekiska och latinska tecken uppstod redan under antiken.

Ryska

Ryska använder det kyrilliska alfabetet, vilket är samma alfabet som används på t.ex. serbiska, ukrainska, vitryska och makedonska. Translitterering av ryska sker på olika sätt beroende på vilket språk man överför texten till, och dessutom finns det flera olika system för ett och samma språk. För svenska används en något annorlunda translitterering jämfört med tyska och engelska.

Serbiska

Serbiska använder liksom ryska och bulgariska det kyrilliska alfabetet. Dessutom används ofta Gajs latinska alfabet, vilket är en version av det latinska alfabetet som skapades av språkforskaren Ljudevit Gaj 1835. Gajs latinska alfabet används parallellt med det kyrilliska alfabetet även i länder som Montenegro, Makedonien och Kroatien.

Bulgariska

Det finns flera olika standarder för translitteration av bulgariska, och den standard som används på den här webbplatsen stämmer överens med den metod som traditionellt använts i Sverige. En ny officiell standard fastställdes 2009. De olika systemen är till stora delar samstämmiga, men skiljer sig åt på några punkter. Varken den metod som används här, eller den moderna officiella translittereringsmetoden är reversibel, och det går alltså inte att entydigt återskapa den kyrilliska texten med utgångspunkt från den bulgariska.

Felaktigheter?

Om du hittar några fel i translittereringen på den här sidan får du gärna rapportera det. Klicka på Feedback i menyraden ovan, och skriv vad problemet var så ska vi försöka åtgärda det så snart som möjligt.